Pravidla

PRAVIDLA A PODMÍNKY KLUBU BUDERUS

jehož vyhlašovatelem a správcem je společnost Bosch Termotechnika s.r.o., se sídlem Průmyslová 372/1, Praha 10 – Štěrboholy, IČO 18953573, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121629, (dále jen „Buderus“).

Členem Klubu Buderus se může stát každý projektant, oprávněný dle platných právních předpisů pro projektování technologických zařízení staveb. Klub Buderus (dále také jen „Klub“)  byl vyhlášen dne 1. listopadu 2006 na dobu neurčitou.

Registrace člena Klubu Buderus se provádí prostřednictvím internetových stránek klub.Buderus.cz pomocí vyplnění a odeslání registračního formuláře s principem jeden účastník = jedno konto = jedno heslo. Každá registrace musí být schválena administrátorem Klubu Buderus.

Zisk klubových bodů v Klubu Buderus je vázán na zaregistrované a realizované projekty s vybranými výrobky Buderus, přičemž zaregistrovány mohou být pouze projekty, které byly realizované maximálně 1 rok nazpět.

Každý klubový účet umožňuje členu Klubu Buderus mít neustálý přehled obdržených klubových bodů a dále svých připravovaných a realizovaných projektů. Přístup k účtu člena Klubu Buderus je umožněn pouze jemu samotnému. Každý člen Klubu Buderus získává rovněž přístup do části webových stránek společnosti Buderus, určených projektantům, a získává tak další informace, aktuality, dokumenty apod.

Konkrétní specifikace produktů Buderus, za jejichž registraci v Klubu jsou uděleny členům body, jsou uvedeny vždy v aktuální podobě v klubové části „vkládání produktů do projektu“.

Každý člen Klubu Buderus může pomocí svého klubového účtu požádat o čerpání bodů v podobě zboží uvedeného v Klubovém katalogu. Zboží bude žadateli odesláno na kontaktní adresu či vydáno na pracovištích Buderus, případně předáno prostřednictvím obchodních zástupců značky Buderus do 30ti dnů od uplatnění nároku.

Základní podmínkou pro čerpání bodů Klubu Buderus je ověření registrovaného projektu odpovědnými pracovníky Buderus. Příslušný počet bodů Klubu Buderus je po objednání zboží odečten z aktuálního stavu klubového konta člena Klubu Buderus.

V případě vyčerpání zásob daného zboží z Klubového Katalogu má  Buderus právo jej nahradit zbožím srovnatelné ceny a kvality. O změně zboží dle předchozí věty, bude Buderus člena Klubu informovat.

Buderus si vyhrazuje právo změnit pravidla a podmínky Klubu Buderus včetně zboží uvedeného v  Klubového katalogu. Specifikace produktů Buderus a přiřazení bodů v Klubu Buderus mohou být průběžně aktualizovány. V případě ukončení Klubu Buderus budou členové o této skutečnosti vyrozuměni minimálně 1 měsíc předem a nasbírané body bude možné uplatnit maximálně do jednoho měsíce po ukončení  Klubu. Uplynutím doby pro uplatnění bodů dle předchozí věty zanikají veškeré další nároky členů Klubu.

Správce Klubu si dále vyhrazuje právo vyřadit člena Klubu v případě podezření ze zneužití či porušení pravidel a podmínek Klubu Buderus a výhod z něj plynoucích. Naše společnost si také vyhrazuje právo za konkrétní projekt neudělit body v Klubu Buderus, a to bez udání důvodu.